2OPTIMIZE logo pos 150

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ejerskifte af virksomheden

 

Når tiden er ved at være inde til, at din virksomhed skal skifte ejer, er der ofte 3 spørgsmål, som trænger sig på.

 
Hvem skal købe min virksomhed ?
Hvad er den værd ?
Hvordan får jeg den solgt ?

 

> Er dit næste træk at få solgt virksomheden ?

 

2OPTIMIZE kan hjælpe dig med hele processen fra start til slut.
Uanset om det drejer sig om en virksomhedsoverdragelse inden for familien, eller om virksomheden skal klargøres til salg og afhændes til andre, kan vi bistå eller håndtere hele processen.


>>>  Kontakt os for at aftale et uforbindende møde, så vi kan tale mulighederne igennem.

 

Generationsskifte - Inden for familien:

Er der er naturlig arvtager til virksomheden i form af et nærtstående familiemedlem, er besvarelsen af spørgsmålet om, hvad virksomheden er værd, sikkert noget der kan afgøres i familien, sandsynligvis godt hjulpet af de faste rådgivere som revisor og advokat.

Du har måske stadig overvejelser, om den unge generation har alle nødvendige kompetencer til at kunne lede og udvikle virksomheden videre.

 

Skaktrk 

Det rigtige træk !


Partnerne i 2OPTIMIZE er erfarne virksomhedsledere, der kan understøtte den fortsatte ledelse af virksomheden, således at den nye generations kompetencer bliver modnet, og den ældre generation hurtigere kan trække sig tilbage.

Vi kan tilknyttes virksomheden i en kortere eller længere periode som den nye ledelses uvildige sparringspartner, og som sådan medvirke til at sikre, at det nye ejerskab udvikles, og virksomheden kan udvikle sig som ønsket.

Til top

 

Generationsskifte - Til ledende medarbejder(e):

Er der en eller flere ledende medarbejdere, som ønsker at overtage virksomheden, bør der foretages en vurdering af virksomhedens værdi baseret på virksomhedens interne og eksterne vækstdrivere.

Hvad den rigtige pris er for virksomheden mellem 2 så nærtstående parter kan være meget vanskelig at afgøre. Værdien af faste aktiver, inventar og varelager volder som regel ikke de største udfordringer. Værdien af det mere immaterielle Goodwill er ofte det, som skiller parterne, da der altid vil være modsat rettede interesser.

 

Overlevering 

Hvem skal du aflevere nøglerne til?


I 2OPTIMIZE har vi erfaring med at støtte begge parter til at opnå enighed omkring de vanskelige spørgsmål som rette pris, og opnå enighed mellem parterne, således at handlen kan gennemføres.

Vi forstår at balancere på knivsæggen og opretholde tilliden til både køber og sælger. Vi spiller en rolle som facilitator, sikrer fremdrift og når i mål.

 

 

Værdioptimering:

Skal virksomheden sælges i fri handel, er forberedelse og timing en vigtig faktor. Forberedelsen kan med fordel påbegyndes 2-3 år før det ønskede salgstidspunkt. Tiden anvendes til  klargøring og værdioptimering samt til at minimere virksomhedens afhængighed af den nuværende ejer.

 

 Grokraft

Virksomheden skal være i god stand inden overdragelse


I 2OPTIMIZE har vi stor erfaring med at klargøre virksomheden til salg. Sammen med den nuværende ejer og den øvrige ledelse kan vi gennemføre et Værdi Optimerings Projekt med klart definerede mål og strategier.

Udbyttet af et sådan projekt er mange. Synliggørelsen af virksomhedens muligheder vil fremstå mere klart, afstanden til nærmeste konkurrenter vil blive synliggjort og ledelseslaget under ejeren vil udvikle sig positivt. Der vil også blive lagt en plan for at gøre virksomheden mere levedygtig og uafhængig af nuværende ejer og nøglekunder, hvis sidstnævnte også er en faktor.

Virksomhedens processer og systemer vil også blive gennemgået, og eventuelle ”lavt hængende frugter” vil blive høstet, således at virksomheden fremstår så optimeret som muligt.

Udbyttet af projektet vil ofte øge virksomhedes værdi markant, når anbefalingerne i et sådan et projekt er gennemført, alene af den årsag at både top– og bundlinje er i fokus under hele processen. 

 

Til top

 

 

Salg af virksomheden

Når beslutningen om salg er taget, skal der udarbejdes et salgsprospekt, og virksomheden skal markedsføres i en lukket eller åben kreds efter aftale med ejeren.

 

Prospekt

Prospektet danner udgangspunkt for den endelige kontakt


2OPTIMIZE kan være den nuværende ejers samarbejdspartner gennem hele salgsprocessen fra start til slut. Sammen med ejeren fastsættes en pris af virksomheden. Prisen vurderes ud fra forskellige kriterier, og fakta som indtjening (EBIT), branche, kapitalbehov, afhængighed af enhver art og sårbarhed bliver vurderet.

Vi rådgiver sælger om forskellige køberprofiler og om prisoptimering til de forskellige profiler. Vi finder potentielle køberemner gennem netværket eller på anden vis og sikrer styringen af processen, indtil salget er helt gennemført. Andre rådgivere som revisor og advokat bliver inddraget efter aftale og efter behov.

 


Efter virksomhedssalg:

Enhver ny ejer ønsker at udvikle og optimere virksomheden. Dette kan indebære rekruttering af nøglepersoner og/ eller gennemførelse af strategiske overvejelser.

 

Tag springet

Overgangen fra ejer til ejer skal sikres


2OPTIMIZE er virksomhedsledere med stor ledelseserfaring. Vi kender virksomheden og kan indgå som den nye ejers eller nye ledelses sparringspartner i en kortere eller længere periode.

Til top  

UdskrivE-mail