ET GODT SALG

Et godt ejerskifte kræver både et toptunet maskinrum og et klart sigte fra broen !

Succes ved ejerskifte og virksomhedssalg kan forbedres kraftigt ved at have skarpt fokus på at gøre virksomheden attraktiv, tilgængelig og på at øge værdien af aktiverne. Virksomheden skal i salgsprocessen præsenteres bedst muligt, og klargøring til salg kræver derfor en god plan, topform, beskrevne processer og uafhængighed af ejeren.

20.000 danske virksomheder står ifølge opgørelser overfor et salg eller generationsskifte indenfor de næste 5 år. Kampen om køberne er derfor hård, og det er vigtigt at vise, hvor værdierne rent faktisk findes i den enkelte virksomhed.

Køberen eller den der overtager, skal helst uden videre kunne videreføre virksomheden.

Et godt salg kræver en attraktiv vare.

Det absolut betydende er en plan, som skuer frem i tiden, og som der kan ageres på. Grundlæggende drejer det sig om at sikre, at virksomheden er i god form, at formen holdes vedlige, og at den gerne øges under processen. Dernæst om at synliggøre værdierne.

Planen for at skabe en attraktiv og salgbar virksomhed kunne f.eks. omhandle:

Afgørende at synliggøre værdien

Et generationsskifte/ ejerskifte/ salg kan ofte tage sin tid, og værdien skulle gerne øges under processen, ikke det modsatte. Indledes overvejelserne, skabes den gode start ved at sikre, at køberen kan se ledelse, strategi, drift, funktioner og kompetencer efter i sømmene, også kaldet "Due diligence".

Konkret kan man med fordel:

Det lyder nemt, men i praksis oplever vi, at mange ikke har tiden, når hverdagen kører. En "second opinion" bydes ofte velkommen, og der er nok at få styr på, herunder også umiddelbart mindre synlige forhold. 

Undgå tab af moment og tænk forandringen ind i planen

Processen vil helt fra start medføre påvirkning af det bestående, og dermed også organisationen. Styrer man ikke forandringen fra start til slut, kan dette meget let føre til produktivitetsfald.

Projekterne, processerne og "materiellet" skal styres, men medarbejderne må heller ikke glemmes. Lidt populært udtrykt kan man sige, at når ejeren eller ledelsen tænker i løsninger, føler medarbejderne usikkerhed.

Medarbejdere, især nøglemedarbejderne, aner som regel tidligt, at noget er i gære. Føler de usikkerhed, rettes tankerne meget hurtigt andre steder hen, på egen økonomi, timing i evt. jobskifte, egen dagsorden m.v.. Alle undersøgelser viser tydeligt, at dette giver tab af moment, hvilket kan ses på både bundlinje og kvalitet.

I en salgsfase kan dette give virksomhedens ejer(e) rig anledning til ærgrelser og unødvendige spørgsmål, og det kan let rokke på troværdigheden af plan og tal. Det er således afgørende at have en plan, der tager alle vigtige forhold i agt, før man overhovedet starter processen.

 

Om 2OPTIMIZE  

 2OPTIMIZE understøtter udviklings- og forandringsprocesser indenfor strategisk ledelse og forandring. Dette gælder bl.a. ledelse, organisation, forretningsudvikling og strategi samt ejerskifter.

 Vi arbejder med tilpassede løsninger og har stor erfaring med at skabe positive processer.

 2OPTIMIZE udfører opgaver indenfor såvel det private erhvervsliv som det offentlige Danmark.

 

Udskriv og læs mere: 

Udskriv